ซื้อขายหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง (Self-services)
ด้วยค่าคอมพิเศษ 0.08%*

โปรดยืนยันการเลือกช่องทางการส่งคำสั่ง

check ซื้อขายหุ้นออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ประเภทบัญชี CASH ACCOUNT ค่าคอม 0.10%*
check ซื้อขายหุ้นออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ประเภทบัญชี CASH BALANCE ACCOUNT ค่าคอม 0.08%*
check ซื้อขายหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่ ค่าคอม 0.25%*

* ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า เป็นการซื้อขายหุ้นออนไลน์แบบบริการตนเอง (Self-services)

หมายเหตุ :

• รายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

  • - ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Trading Fee) 0.005%
  • - ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%
  • - ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (SEC Regulatory Fee) 0.001%
• อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชี Cash Account มีค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาท
• ทุกประเภทบัญชีและทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคิดค่าอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำ 30 บาทต่อวันที่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์

* ค่าธรรมเนียมทุกประเภทดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หากลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อขายโดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแล ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายจะเป็นอัตราไม่เกิน 0.25% สนใจเปิดบัญชี คลิกที่นี่

เตรียมพร้อมก่อนเปิดบัญชี
สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล
วิธีการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการต่างๆ คลิก
วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ คลิก
**กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม ก่อนการเปิดบัญชี**
คุณสมบัติผู้สมัคร

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ได้ หากมีคุณสมบัติเบื้องต้น ตามเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

3. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP

4. มีอีเมลที่สามารถติดต่อได้

5. มีบัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

6. มีบัญชีธนาคาร ประเภทบุคคลเดียว ที่ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ บัญชีร่วม

7. ไม่มีรายชื่อในกลุ่มห้ามเปิดบัญชี

8. ไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

9. เป็นบุคคลมีความพร้อม และความสามารถในการทำธุรกรรมออนไลน์

หมายเหตุ : ท่านสามารถทำรายการได้ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันทำการ สำหรับรายการนอกเวลาข้างต้น จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อเตรียมอัพโหลดเข้าสู่ระบบ

1. ภาพตัวอย่างลายเซ็นต์ โดยรบกวนลงนามในกระดาษ

2. ภาพถ่ายหน้าหน้าบัตรประชาชนตัวจริง

3. ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับ/ชำระค่าหุ้น

4. ภาพถ่ายใบหน้าของท่าน โดยถ่ายรูปตนเองหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ

การยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการ
**การเปิดบัญชีหุ้นผ่านระบบออนไลน์ ท่านต้องเลือกสมัครบริการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
1. บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สามารถทำผ่านช่องทางผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

วิธีการสมัครบริการ NDID ของแต่ละผู้ให้บริการ คลิกเลือกผู้ให้บริการที่ท่านต้องการสมัครบริการ NDID ทางด้านล่าง
*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครเปิดบัญชีของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการและสมัครใช้บริการ NDID ให้เรียบร้อยก่อนการเปิดบัญชี
2. บริการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านบัตร (DIP CHIP) ที่สาขาของ LH Securities (รายละเอียด)
3. บริการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านบัตร (DIP CHIP) ที่สาขาของ LHBANK (สาขา LHBANK)
4. บริการยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน LHB YOU จาก LH BANK คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน LHB YOU